Kjøpsbetingelser

Salgs- og bruksbetingelser for norges-tehus.no

Generelle vilkår
Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester på norges-tehus.no til forbrukere.

Ved kjøp av produkter har du akseptert og godkjent gjeldende betingelser.

Når det brukes "vi", "våre" eller "oss" nedenfor, menes det norges-tehus.no.
Når det brukes "du", "deg" eller "dine" nedenfor, menes det kjøper (Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen).

Registrering
For å handle hos norges-tehus.no må du ha leveringsadresse i Norge. Vi lagrer opplysningene på en sikker måte og opplysningene vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende.

Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år, eller med godkjenning fra foreldre.

Kommunikasjon
Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi (Behandlingsansvarlig) behandler personopplysninger om deg i form av e-postadresse/telefonnummer. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Dette kan gjøres via egen link i nyhetsbrevet du mottar, eller ved å ta kontakt med kundeservice. Du har rettigheter etter personvernforordningen - for eksempel rett til å kreve innsyn eller retting av mine personopplysninger. Det er mer informasjon om vår bruk av personopplysninger i personvernerklæring som du finner link til nederst på våre sider.

Adresseendring
Du må selv endre adressen under "Mine adresser" på "Min side". Adressen du velger som standardadresse vil bli brukt som standard faktura- og leveringsadresse ved fremtidige kjøp, men vil ikke påvirke allerede eksisterende ordre. Vi sender alle pakker til leveringsadressen som er lagret på ordren når vi registrerer din innbetaling.

Betaling
Vi må ha registrert innbetaling før vi behandler ordren. Vi tilbyr for øyeblikket to alternativer: bankkort/kredittkort eller fakturabetaling gjennom Klarna.

Tilbud
Alle tilbud gjelder så langt beholdningen rekker.

Frakt
Hos norges-tehus.no er det gratis frakt på ordre over et gitt ordrebeløp. Dette ordrebeløpet kan endres uten forvarsel men ikke med tilbakevirkende kraft. Små pakker sendes normalt som Pakke i postkassen mens større pakker sendes som Servicepakke. Alle med Posten Norge AS.

Leveransevilkår
Norges-tehus.no har forsendelser til hele Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Leveringstiden varierer for det enkelte produkt, men ligger vanligvis mellom 1 og 3 virkedager etter registrert innbetaling. Vi tar forbehold om lengre leveringstid i perioder med mye trafikk hos oss eller vår transportpartner.

Pakker i postkassen leveres normalt sett i din postkasse. I noen tilfeller, for eksempel hvis postkassen din er full eller pakken er for stor, må du hente pakken på postkontor. Da vil du få henteseddel i postkassen.

Servicepakker leveres til ditt postkontor. Posten sender hentemelding på e-post og du vil i tillegg få hentemelding på SMS dersom du har valgt dette i din profil. Alle forsendelser med Servicepakke kan spores via link i din ordrebekreftelse sendt på mail når produktene er sendt fra oss.

Som kunde plikter du å følge med på status på din forsendelse. Norges-tehus.no er ikke ansvarlig for utlevering av melding om ankommet pakke. Posten returner etter sitt system uavhentede pakker etter 14 dager.

Dersom pakken kommer i retur til oss fordi du ikke er hjemme på avtalt leveringstidspunkt, ikke henter varene, nekter å motta dem eller har oppgitt feil/utilstrekkelig adresse vil varene bli returnert til oss for din regning. Du vil i slike tilfeller bli tilbudt å få ordren tilsendt på nytt til kr 69,-. Dersom du ikke betaler ny frakt eller ikke ønsker sendingen på nytt vil du bli belastet et behandlingsgebyr på kr 200,- fra det innbetalte beløp i tillegg til returfrakt på kr 69,-. Dette gjelder også dersom du har oppgitt feil eller utilstrekkelig adresse eller pakken av andre årsaker kommer i retur til oss. Eventuelt restbeløp blir kreditert til ditt kort eller kontonummer.

Dersom du ber Posten om å returnere varen, samt at du på forhånd melder fra til oss om at du benytter deg av angreretten innen fristen, skal du bare betale for returkostnaden.

Skadet sending
Dersom du mottar en skadet sending, plikter du som kunde å forholde deg til våre rutiner som gjelder ved mottak av en skadd sending. Send oss beskjed på e-post til info@norges-tehus.no. Da vil du få svar fra en av våre saksbehandlere som vil hjelpe deg videre. Varer som er skadet etter sending med Posten må fremvises på postkontor og skademelding må fylles ut.

Vareinformasjon
Vi gjør hele tiden vårt beste for å gi deg korrekte produktopplysninger. Vi tar allikevel forbehold om feilaktig produktbeskrivelse. Vi tar også forbehold om at det av ulike årsaker kan bli tomt på lager.

Reklamasjon og angrerett
Alle henvendelser som gjelder reklamasjon, skade på varer eller feil ved leveransen, skal rettes skriftlig til info@norges-tehus.no. Du får da svar fra en av våre saksbehandlere snarest mulig.

Angrerett og angrefrist
Du kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at vi har oppfylt vår opplysningsplikt i henhold til angrerettloven, og varen og angrerettskjema er mottatt.
Du må gi melding til oss dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Send e-post til info@norges-tehus.no
Hvis du benytter deg av angreretten innen fristen skal du ha tilbake det du har betalt for varen. Varen skal sendes tilbake til oss før oppgjør finner sted. Returkostnader må du dekke selv.

Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Det vil si at du kan ikke angre kjøpet hvis du har brutt forseglingen på teforpakning eller annen type vare som ikke kan selges videre uten ubrutt forpakning. (annen matvare, etc)

Angreretten gir oss rett til å belaste deg om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvending for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jr. Ang Angreretten §25).

Reklamasjon
Hvis det oppdages en feil eller mangel må du innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget den gi oss skriftlig melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon).

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, og du har reklamert innen fristen, kan du gjøre følgende: Holde kjøpesummen tilbake, under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering, kreve heving av kjøp.

Har du ytterligere spørsmål om angrerett, angrefrist eller reklamasjoner kan du kontakte oss på info@norges-tehus.no

Endring i vilkårene
Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på norges-tehus.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Copyright
Innhold på www.norges-tehus.no er Norges Tehus sin eiendom. Dette innhold er beskyttet etter opphavsrett, markedsførings- og varemerkelovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder beskrivelse av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på sidene ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter lovgivning eller etter samtykke fra Norges Tehus.