Te og dens helseeffekt

Når vi snakker om helseeffekten til te er det alltid helbladet te fra Camellia sinensis vi snakker om. Tisanes laget av andre planter kan ha andre effekter og teposer som stort sett består av smakstilsatt testøv kan vi ikke garantere for. Yerba Maté er et kapittel for seg selv.

Innholdet av næringsstoffer varierer fra te til te. Hver te inneholder forskjellige mengder av de forskjellige stoffene og som du blir anbefalt å spise et variert kosthold, anbefaler vi å drikke variert te av samme årsak. Hvis du finner te du vil drikke hver dag er det den sunneste for deg.

På helt grunnleggende nivå sier vi at te inneholder (blandt annet) antioksidanter, koffein (i varierende mengde) og L-theanin.

Antioksidanter

Antioksidanter binder seg til kroppens oksidanter, som er ustabile molekyler kroppen produserer, og hindrer de reaksjonene som kan forårsake celleskade.
Typen antioksidanter i te avhenger av tetype og dens oksideringstid under produksjon. Oksidering gjør nemlig at antioksidanter binder seg i kjeder og lager større antioksidanter. Derfor inneholder hvit og grønn te typen katekiner, mens sort te stort sett inneholder Theaflaviner. Antioksidanter bremser opptaket av koffein og motvirker den nervøse stressfølelsen som koffein forårsaker.

Koffein

Koffein er et stimulerende stoff som reduserer tretthetsfølelse. Mengden koffein i te avhenger av mange faktorer fra dyrking til brygging, men generelt kan vi si at en kopp te inneholder en tredjedel av koffeinmengden i en kopp kaffe. Koffeinmengden kan spesielt påvirkes gjennom mengde, vannvarme og bryggetid, jo mer av dette, jo mer koffein. Teposer inneholder små biter av teblader og vil derfor eksponere koffeinet raskere enn helbladet te.

Når det gjelder koffeinfri te finnes det te som er dekaffinert, altså vanlig te hvor koffeinet er blitt fjernet. Samtidig som koffeinet forsvinner går også en del av næringsstoffene og smaken bort. Vi anbefaler tisanes som et koffeinfri alternativ fremfor dekaffinert te.

L-theanin

Den eneste måten å få i seg L-theanin naturlig er gjennom te. L-theanin er en aminosyre som aktiverer alfa-bølgene i hjernen. Det utløser dopamin og endorfiner og gir en avslappet konsentrasjonsfølelse.