Vårt ansvar - en bærekraftig te-leverandør

Rettferdig handel

Rettferdig handel står sterkt i vår innkjøpsfilosofi og er en forpliktelse vi har tatt til måten vi driver på. Vår handel er definert av vårt personlige forhold til produsentene vi handler av. Våre direkte kontakt gjør det mulig for oss å verifisere hvordan teen blir produsert og forholdene rundt.

Rettferdig handel er viktig for et langsiktig samarbeid mellom oss og gårdeierne. 


Bærekraft

Vår forretningsmodell skiller seg noe fra andre aktører i Norge. De fleste andre aktører i Norge importerer ferdig emballerte produkter som inneholder mye unødvendig luft og volum. Vi importerer råvarene våre i bulk (store kister med te i løsvekt) og reduserer dermed fraktvolumet. Deretter pakker vi produktene våre på vår egen fabrikk i Oslo. Som første steg av vårt bærekraftløfte innførte vi pyramideposer laget av maisstivelse (fremfor oljebasert nylon som andre produsenter bruker).


Økologi

Et økologisk produkt er produsert på en måte som tar hensyn til miljøet ved at det ikke er brukt kjemiske og syntetiske plantevernmidler. Det er bra for planeten, men også for teen, gårdeieren og deg.

Vi er stolte av å kun tilby økologiske produkter.

Økologisk landbruk er basert på jordbrukssystemer som etterligner naturlige økosystemer. De få unntak i vårt sortiment som ikke er sertifisert økologisk er likevel produsert økologisk, men gården vi kjøper fra er så liten at sertifisering ikke er lønnsomt. De bruker naturlige måter for skadedyrbekjempelse, som store vifter, frosker, flaggermus, og planter med naturlige insektfordrivende egenskaper. De benytter tradisjonelle, velprøvde metoder for behandling og deres produkter er fri for skadelige kunstgjødsel og giftige sprøytemidler. 

Ved å tilby økologiske teer støtter vi en sunn og langsiktig teproduksjon.


Grønt Punkt

Vi er stolt medlem av Grønt Punkt. Ved å betale vederlag til dem, for vår emballasje av blant annet plastfolie, bidrar vi til finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.


Emballasje

For å minimere bruken av emballasje tilbyr vi i dag våre teer i mange forskjellige forpakninger. Noen ganger trenger kunden teen innpakket individuelt, mens andre ganger kan den oppbevares i en beholder og vi tilbyr den derfor også i «bulk». Vi velger emballasje som er best for miljøet, men også for teen. For å bevare kvaliteten trenger vi emballasje som holder teen helt tett for luft og lys i opptil 2 år. Foreløpig er det kun plastemballasje som kan bevare teen godt nok. Alternativet er at teen forringes og da øker matsvinnet. Mye av tiden vår går med til å finne nye løsninger for vår emballasje og vi søker kontinuerlig etter nye muligheter. Når vi introduserte våre nye pyramideposer brukte vi nesten et år på å finne den mest miljøvennlige emballasje som også var funksjonell nok for te.  Vårt mål er å kunne legge over fra plast til papp og annen bærekraftig og 100% fornybar emballasje innen 2024.

Postutsendelser

Vi bruker over 8 forskjellige størrelser på vår postemballasje slik at vi alltid sender ut varene med minst mulig luft. Vi tar oss også tid til å kutte ned eskene og redusere deres opprinnelige størrelse i stedet for å fylle dem med luftputer eller annet overflødig materiale. Derfor kan eskene noen ganger se litt rare ut i fasongen når du mottar dem!

Vår postemballasje er merket med FSC symbol - Forest Stewardship Council. Det er en internasjonal organisasjon som arbeider for merking av produkter som kommer fra bærekraftig skogbruk. FSC bygger på samarbeide mellom ulike interesser - økonomiske (skogeiere og skogselskap), miljømessige (miljøorganisasjoner) og sosiale (lokalbefolkninger, urbefolkninger, ansatte). Sertifiseringen sikrer at skogen vokser og håndteres på en ansvarsfull måte som fremmer det biologiske mangfoldet.


Matsvinn

Våre produkter har lang holdbarhet, gjerne 2 år, men de er utsatt for påvirkning fra luft, fukt og lys. Vi bruker emballasje som bevarer produktenes holdbarhet. Vi har og som mål å signere «Bransjeavtalen om redusert matsvinn».  

 

Ettersom vi har et begrenset antall produkter som har høy omløpshastighet gir det oss god oversikt og kontroll på eget varelager. Det gjør at vi ikke kjøper inn mer enn vi vet vi får solgt og dermed aldri kaster noe.