Vårt ansvar

Økologisk

Et økologisk produkt er produsert på en måte som tar hensyn til miljøet ved at det ikke er brukt kjemiske og syntetiske plantevernmiddler. Det er bra for planeten, men også for teen, gårdeieren og deg.

Ved å tilby økologiske teer støtter vi en sunn og langsiktig teproduksjon.

Klimanøytrale

Vi gjør det vi kan for å holde oss så klimanøytrale som mulig. Bla. bruker vi Postens Klimanøytrale Servicepakke når vi sender te til deg fra vår nettbutikk og våre nyeste pyramideposer er produsert klimanøytrale. CO2-nøytral produksjon betyr at den CO2 som blir til under produksjonen blir veid opp for ved å støtte prosjekter som reduserer karbon i 


atmosfæren med tilsvarende mengde.

Fair-trade

Rettferdig handel er viktig for et langsiktig samarbeid mellom oss og gårdeierne. Ikke bare ønsker vi å gi en markedsriktig pris for teen, men vi støtter også opp rundt nærmiljøet gjennom bygging av veier og skoler.