Brygga te


Te, som all färsk mat av hög kvalitet, måste tillagas korrekt. Precis som du justerar värmen och tillagningstiden för pasta och ris måste du också anpassa tiden och värmen när du brygger te.

Det som är viktigt att tänka på i förhållande till varandra är vattentemperaturen, mängden löv och bryggtiden. Du behöver inte alltid följa exakta mått, det är samspelet mellan dessa tre som gör den perfekta brygden.

I allmänhet säger vi att:

  • Hög temperatur kan skålla grönt och vitt te och göra teet bittert.
  • Ju längre du brygger teet, desto mer framträdande blir smaken.
  • Ju fler teblad du använder, desto starkare och snabbare sker bryggningen.

För enkel bryggning av löst te rekommenderar vi dennatebryggare