Teproduktion

Tes produktionstraditioner är långa och kunniga. Varje gård har sin egen temästare som bestämmer varje steg i produktionen utifrån sina egna önskemål eller traditioner och varje steg är noggrant planerat utifrån önskat resultat.

Det första som händer i produktionen av te, efter att busken har växt ut, är plockning. Två löv och en knopp. Detta görs traditionellt, och för att bäst bevara bladen och knoppen, för hand. Vid massproduktion sker plockningen med maskin, vilket minskar kvaliteten på bladen.

Efter plockningen får bladen vissna för att få bort fukten. Detta görs traditionellt i solen, men även i separata rum. Cellväggarna i bladet blir svagare under visningen och det gör det lättare för fukten att komma ut ur bladet även i de följande faserna. Om bladet inte får tid att vissna kommer fukten att ge teet en bitterhet. Under visningen sker även en lätt oxidation i bladet.

(Oxidationsprocessen kallas också för "jäsning" av vissa, vilket är en missvisande term då ingen jäsning sker.) Att snabba upp oxidationen görs på olika sätt beroende på region och tradition. Bladens yta ska brytas och det kan göras i trumma, med hammare eller genom att bli överkörd. Det som händer är att klorofyllet i bladen bryts ner. Enzymerna i bladet fungerar som en katalysator för oxidationen och bladet övergår gradvis från grönt till mörkt.

Beroende på typ av te avbryts oxidationen när teproducenten vill ha det. Denna process kallas "kill-green". Det görs genom att steka eller ångkoka bladen.

De blad som efter Kill-green-processen är fuktiga kommer nu att rullas eller formas. Normalt kommer bladen att rullas så att de vrider sig runt sig och bildar remsor. Efter rullning kan bladen formas till andra utarbetade former. Dessa formningsprocesser kan få juice att sippra ut ur bladen och ge teet en extra smak.

Efter formning måste bladen torkas. Detta görs oftast i ugn runt 50 grader, men även genom lufttorkning, soltorkning eller i panna.

Vanligtvis är teet nu färdigt, men vissa typer får finputsning som smaksättning och förvaring